Archer C7 - thiết bị wifi gia đình

Thiết bị Wifi của gia đình.

Qua quá trình nghiên cứu và sử dụng, Bố Kem Bơ nhận thấy mỗi gia đình đều cần có một thiết bị Wifi có khả năng kiểm soát truy cập Internet. Do vậy, Bố Kem Bơ đã quyết định kinh doanh thiết bị Wifi đặc biệt dành cho gia đình với những tính năng hữu ích chính như sau:

  • Có khả năng chặn quảng cáo.
  • Có khả năng chặn các trang Web xấu.
  • Khả năng lập lịch truy cập.

Bố Kem Bơ tin rằng loại thiết bị Wifi gia đình này sẽ là trợ thủ đắc lực trong gia đình bạn.


__CONFIG_optin__{"optin": 0,"color":"red","size":"medium","text":"Become a Subscriber Today!","layout":"horizontal"}__CONFIG_optin__

BÀI VIẾT MỚI NHẤTKẾT NỐI CÙNG BỐ KEM BƠ

Sharing is Caring!